Obszar działania

Komornik Sądowy Marcin Sobel jest uprawniony stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rewirem komornika sądowego Marcina Sobla jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sopocie obejmujący miasto Sopot.